เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1 serial
 วารสาร
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ทันตแพทย์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาฝึกงานทั่วไป   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาแพทย์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาเภสัช   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
บุคคลภายนอกได้รับพิจารณาให้ยืมหนังสือได้   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พนักงานกระทรวง   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พยาบาล   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
แพทย์ใช้ทุน(Intern)   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
แพทย์ประจำบ้าน(Resident)   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
แพทย์พี่เลี้ยง   ยืมออกไม่ได้
แพทย์เวชปฏิบัติ(Extern)   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
แพทย์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
เภสัชกร   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ลูกจ้างชั่วคราว   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
2 Res
 งานวิจัย
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ทันตแพทย์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาฝึกงานทั่วไป   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาแพทย์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาเภสัช   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
บุคคลภายนอกได้รับพิจารณาให้ยืมหนังสือได้   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พนักงานกระทรวง   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พยาบาล   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
แพทย์ใช้ทุน(Intern)   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
แพทย์ประจำบ้าน(Resident)   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
แพทย์พี่เลี้ยง   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
แพทย์เวชปฏิบัติ(Extern)   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
แพทย์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
เภสัชกร   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ลูกจ้างชั่วคราว   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
3 Ref
 หนังสืออ้างอิง
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ   ยืมออกไม่ได้
ทันตแพทย์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาฝึกงานทั่วไป   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาแพทย์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาเภสัช   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอกได้รับพิจารณาให้ยืมหนังสือได้   ยืมออกไม่ได้
พนักงานกระทรวง   ยืมออกไม่ได้
พยาบาล   ยืมออกไม่ได้
แพทย์ใช้ทุน(Intern)   ยืมออกไม่ได้
แพทย์ประจำบ้าน(Resident)   ยืมออกไม่ได้
แพทย์พี่เลี้ยง   ยืมออกไม่ได้
แพทย์เวชปฏิบัติ(Extern)   ยืมออกไม่ได้
แพทย์   ยืมออกไม่ได้
เภสัชกร   ยืมออกไม่ได้
ลูกจ้างชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
4 M
 แผนที่
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ   ยืมออกไม่ได้
ทันตแพทย์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาฝึกงานทั่วไป   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาแพทย์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาเภสัช   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอกได้รับพิจารณาให้ยืมหนังสือได้   ยืมออกไม่ได้
พนักงานกระทรวง   ยืมออกไม่ได้
พยาบาล   ยืมออกไม่ได้
แพทย์ใช้ทุน(Intern)   ยืมออกไม่ได้
แพทย์ประจำบ้าน(Resident)   ยืมออกไม่ได้
แพทย์พี่เลี้ยง   ยืมออกไม่ได้
แพทย์เวชปฏิบัติ(Extern)   ยืมออกไม่ได้
แพทย์   ยืมออกไม่ได้
เภสัชกร   ยืมออกไม่ได้
ลูกจ้างชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
5 GP
 สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ   ยืมออกไม่ได้
ทันตแพทย์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาฝึกงานทั่วไป   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาแพทย์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาเภสัช   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอกได้รับพิจารณาให้ยืมหนังสือได้   ยืมออกไม่ได้
พนักงานกระทรวง   ยืมออกไม่ได้
พยาบาล   ยืมออกไม่ได้
แพทย์ใช้ทุน(Intern)   ยืมออกไม่ได้
แพทย์ประจำบ้าน(Resident)   ยืมออกไม่ได้
แพทย์พี่เลี้ยง   ยืมออกไม่ได้
แพทย์เวชปฏิบัติ(Extern)   ยืมออกไม่ได้
แพทย์   ยืมออกไม่ได้
เภสัชกร   ยืมออกไม่ได้
ลูกจ้างชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
6 CDROM
 มัลติมีเดีย
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ทันตแพทย์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาฝึกงานทั่วไป   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาแพทย์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาเภสัช   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
บุคคลภายนอกได้รับพิจารณาให้ยืมหนังสือได้   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พนักงานกระทรวง   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พยาบาล   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
แพทย์ใช้ทุน(Intern)   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
แพทย์ประจำบ้าน(Resident)   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
แพทย์พี่เลี้ยง   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
แพทย์เวชปฏิบัติ(Extern)   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
แพทย์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 0 บาท
เภสัชกร   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ลูกจ้างชั่วคราว   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
7 BK10
 หนังสือเกิน 10 ปี
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ทันตแพทย์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาฝึกงานทั่วไป   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาแพทย์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาเภสัช   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
บุคคลภายนอกได้รับพิจารณาให้ยืมหนังสือได้   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พนักงานกระทรวง   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พยาบาล   ยืมออกไม่ได้
แพทย์ใช้ทุน(Intern)   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
แพทย์ประจำบ้าน(Resident)   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
แพทย์พี่เลี้ยง   ยืมออกไม่ได้
แพทย์เวชปฏิบัติ(Extern)   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
แพทย์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
เภสัชกร   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ลูกจ้างชั่วคราว   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
8 BK(Clinical Center)
 หนังสือศูนย์แพทย์
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ   ยืมออกไม่ได้
ทันตแพทย์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาฝึกงานทั่วไป   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาแพทย์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาเภสัช   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอกได้รับพิจารณาให้ยืมหนังสือได้   ยืมออกไม่ได้
พนักงานกระทรวง   ยืมออกไม่ได้
พยาบาล   ยืมออกไม่ได้
แพทย์ใช้ทุน(Intern)   ยืมออกไม่ได้
แพทย์ประจำบ้าน(Resident)   ยืมออกไม่ได้
แพทย์พี่เลี้ยง   ยืมออกไม่ได้
แพทย์เวชปฏิบัติ(Extern)   ยืมออกไม่ได้
แพทย์   ยืมออกไม่ได้
เภสัชกร   ยืมออกไม่ได้
ลูกจ้างชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
9 Bk
 หนังสือ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ทันตแพทย์   ยืมออกได้ 32 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาฝึกงานทั่วไป   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาแพทย์   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาเภสัช   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
บุคคลภายนอกได้รับพิจารณาให้ยืมหนังสือได้   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พนักงานกระทรวง   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พยาบาล   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
แพทย์ใช้ทุน(Intern)   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 1 บาท
แพทย์ประจำบ้าน(Resident)   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 1 บาท
แพทย์พี่เลี้ยง   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 1 บาท
แพทย์เวชปฏิบัติ(Extern)   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 1 บาท
แพทย์   ยืมออกได้ 32 วัน ค่าปรับ 0 บาท
เภสัชกร   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ลูกจ้างชั่วคราว   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
10 b-serial
 วารสารเย็บเล่ม
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ   ยืมออกไม่ได้
ทันตแพทย์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาฝึกงานทั่วไป   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาแพทย์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาเภสัช   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอกได้รับพิจารณาให้ยืมหนังสือได้   ยืมออกไม่ได้
พนักงานกระทรวง   ยืมออกไม่ได้
พยาบาล   ยืมออกไม่ได้
แพทย์ใช้ทุน(Intern)   ยืมออกไม่ได้
แพทย์ประจำบ้าน(Resident)   ยืมออกไม่ได้
แพทย์พี่เลี้ยง   ยืมออกไม่ได้
แพทย์เวชปฏิบัติ(Extern)   ยืมออกไม่ได้
แพทย์   ยืมออกไม่ได้
เภสัชกร   ยืมออกไม่ได้
ลูกจ้างชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
กลับ

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.