เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค
         AP กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค
2กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
3ห้องสมุดศูนย์แพทย์
4ห้องสมุดสาขาหลัก
         BK10 หนังสือเกิน 10 ปี (ขอยืมได้)
         GP สิ่งพิมพ์รัฐบาล (ขอยืมได้)
         main-book หนังสือทั่วไป
         main-fic นวนิยาย (ขอยืมได้)
         main-multimedia ห้องสื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         main-res วิจัย
         main-serial วารสาร (ขอยืมได้)
         Ref หนังสืออ้างอิง
         repair ห้องซ่อม (ขอยืมได้)
กลับ
แผนที่ ห้องสมุดสาขาหลัก

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.