เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก
วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
2 17 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
3 16 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
4 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
5 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
6 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
7 1 มกราคม ของทุกปี  วันหยุดปีใหม่ 2557 ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558
กลับ

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.